Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 3
Năm 2020 : 1.150
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công khai Lịch tiếp công dân năm 2019 Trường MN Hoa Ngọc Lan

PHÒNG GD&ĐT TP KON TUM                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG MN HOA NGỌC LAN                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                        

     Số  02   /TB-MNHNL                               TP. Kon Tum, ngày 03  tháng 01   năm 2019

 

                                           THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Trường mầm non Hoa Ngọc Lan

 

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành mộ số điều của Luật Tiếp Công dân,

Trường mầm non Hoa Ngọc Lan thông báo Lịch tiếp công dân với những nội dung cụ thể như sau:

A. NƠI TIẾP CÔNG DÂN:

Phòng tiếp công dân trường mầm non Hoa Ngọc Lan. Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Đăk Cấm - Thành phố Kon Tum.

B. THỜI GIAN TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN:

Việc tiếp công dân được thực hiện trong giờ hành chính vào các ngày làm

việc trong tuần, trừ những ngày nghỉ theo quy định.

- Buổi sáng từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00.

          - Buổi chiều từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00.

C. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, ĐƠN

VỊ:

1.Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Ngọc Lan tiếp công dân vào giờ hành chính, định kỳ ngày 25 hàng tháng. Nếu ngày tiếp công dân của Hiệu trưởng trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc liền kề hôm sau.

          2. Ngoài việc tiếp công dân theo định kỳ, Hiệu trưởng tiếp công dân đột xuất khi có yêu cầu khẩn thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

          3. Trong trường hợp Hiệu trưởng đi vắng không thể tiếp công dân theo lịch định kỳ, Hiệu trưởng uỷ quyền cho một Hiệu trưởng tiếp công dân và sau đó có trách nhiệm báo cáo lại với Hiệu trưởng .

D. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ DỰ KIẾN NỘI DUNG TIẾP CÔNG

DÂN CỦA CÁC BUỔI TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ:

1. Thành phần tham dự:

- Hiệu trưởng ( Chủ trì);

- Các Phó hiệu trưởng;

- Trưởng ban thanh tra nhân dân trường học.

2. Dự kiến nội dung tiếp công dân của các buổi tiếp công dân định kỳ:

Tiếp nhận thông tin phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình

thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục; khiếu nại, tố cáo về các quyết định hành chính, hành vi hành chính, hành vi tham nhũng, gây phiền hà, khó khăn cho cá nhân và tổ chức cũng như thái độ phục vụ của công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là Thông báo Lịch tiếp công dân của Trường mầm non Hoa Ngọc Lan./.

 

Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT Thành phố  (B/C);                                                                                         

- CC,VC Trường MN Hoa Ngọc Lan;

- Bộ phận CNTT (đăng Website);                                                                                  
- Lưu: VT, hồ sơ.

                                                                                                                Lê Thị Mộng Trường

 

 


Tác giả: Huyền Trang
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.