Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 3
Năm 2020 : 1.150
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công khai quyết toán thu và sử dụng nguồn thu năm học 2018-2019

Phụ lục số 1                                                                                                                                                         Mẫu CKQ 01

TRƯỜNG MẦM NON HOA NGỌC LAN

 

- Tên quỹ: Kinh phí Ban đại diện cha mẹ học sinh.

- Địa chỉ: Trường mầm non Hoa Ngọc Lan.

- Số điện thoại (nếu có):

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM HỌC 2018-2019

Đơn vị: đồng

Các khoản thu

Số tiền

Sử dụng nguồn thu

Số tiền

1. Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang:

2. Thu các khoản tài trợ, ủng hộ có mục đích và địa chỉ cụ thể: (Tuỳ theo hoạt động của từng quỹ, các quỹ ghi cụ thể từng mục đích và địa chỉ mà người tài trợ uỷ nhiệm cho quỹ)

3. Thu các khoản tài trợ cho các mục đích, hoạt động chung (không theo địa chỉ cụ thể)

4. Thu các khoản đóng góp cho các mục đích (nếu có): ghi theo từng mục đích cụ thể.

Kinh phí ban đại diện CMHS. Trong đó:

 - Kinh phí ban đại diện CMHS lớp.

 - Kinh phí ban đại diện CMHS trường.

                        _____________

Tổng cộng:

Tồn quỹ cuối kỳ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.920.000

7.776..000

18.144.000

 

25.920.000

0

1. Chi theo sự uỷ nhiệm của người tài trợ, cho các đối tượng có địa chỉ cụ thể: (Tuỳ theo hoạt động của từng quỹ, các quỹ ghi cụ thể các khoản chi cho từng mục đích và địa chỉ cụ thể)

2. Hỗ trợ các chương trình, các đề án theo kế hoạch hoạt động của quỹ: (Ghi chi tiết theo từng chương trình, đề án, từng mục đích)

3. Chi theo các mục đích huy động đóng góp (nếu có): ghi theo từng mục đích cụ thể.

 a. Kinh phí ban đại diện CMHS lớp: Chi khen thưởng học sinh đạt thành tích, thăm hỏi ốm đau.

 b. Kinh phí ban đại diện CMHS trường:

- Chi khen thưởng học sinh đạt thành tích trong năm học

4- Chi cho công tác quản lý quỹ (nếu có).

                            Tổng cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.776.000

18.144.000

18.144.000

 

 

25.920.000

                                                                                                                                  Kon Tum, ngày 30 tháng 5 năm 2019

                                                                                                                                          Trưởng ban đại diện CMHS trường

 

 

 

 

Phụ lục số 1                                                                                                                                                         Mẫu CKQ 01

TRƯỜNG MẦM NON HOA NGỌC LAN

 

- Tên quỹ: Kinh phí vận động tài trợ.

- Địa chỉ: Trường mầm non Hoa Ngọc Lan.

- Số điện thoại (nếu có):

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM HỌC 2018-2019

Đơn vị: đồng

Các khoản thu

Số tiền

Sử dụng nguồn thu

Số tiền

1. Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang:

2. Thu các khoản tài trợ, ủng hộ có mục đích và địa chỉ cụ thể: (Tuỳ theo hoạt động của từng quỹ, các quỹ ghi cụ thể từng mục đích và địa chỉ mà người tài trợ uỷ nhiệm cho quỹ)

3. Thu các khoản tài trợ cho các mục đích, hoạt động chung (không theo địa chỉ cụ thể)

4. Thu các khoản đóng góp cho các mục đích (nếu có): ghi theo từng mục đích cụ thể.

Kinh phí vận động tài trợ từ phụ huynh học sinh:

                      _____________

Tổng cộng:

Tồn quỹ cuối kỳ:

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.000.000

 

 

45.000.000

0

1. Chi theo sự uỷ nhiệm của người tài trợ, cho các đối tượng có địa chỉ cụ thể: (Tuỳ theo hoạt động của từng quỹ, các quỹ ghi cụ thể các khoản chi cho từng mục đích và địa chỉ cụ thể)

2. Hỗ trợ các chương trình, các đề án theo kế hoạch hoạt động của quỹ: (Ghi chi tiết theo từng chương trình, đề án, từng mục đích)

3. Chi theo các mục đích huy động đóng góp (nếu có): ghi theo từng mục đích cụ thể.

- Chi tiền làm sân khấu, hệ thống điện, máng xối, vách che nhà đa năng

4. Chi cho công tác quản lý quỹ (nếu có) .

   Tổng cộng:

 

 

 

 

 

 

 

45.000.000

 

45.000.000

 

 

45.000.000

                                                                                                                                  Kon Tum, ngày 30 tháng 5 năm 2019

                                                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phụ lục số 1                                                                                                                                                         Mẫu CKQ 01

TRƯỜNG MẦM NON HOA NGỌC LAN

 

- Tên quỹ: Phục vụ phí bán trú

Địa chỉ: Trường mầm non Hoa Ngọc Lan.

- Số điện thoại (nếu có):

 

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018-2019

Đơn vị: đồng

Các khoản thu

Số tiền

Sử dụng nguồn thu

Số tiền

1. Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang:

2. Thu các khoản tài trợ, ủng hộ có mục đích và địa chỉ cụ thể: (Tuỳ theo hoạt động của từng quỹ, các quỹ ghi cụ thể từng mục đích và địa chỉ mà người tài trợ uỷ nhiệm cho quỹ)

3. Thu các khoản tài trợ cho các mục đích, hoạt động chung (không theo địa chỉ cụ thể)

4. Thu các khoản đóng góp cho các mục đích (nếu có): ghi theo từng mục đích cụ thể.

Phục vụ phí bán trú:

                        _____________

Tổng cộng:

Tồn quỹ cuối kỳ:

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

256.635.000

 

256.635.000

0

1. Chi theo sự uỷ nhiệm của người tài trợ, cho các đối tượng có địa chỉ cụ thể: (Tuỳ theo hoạt động của từng quỹ, các quỹ ghi cụ thể các khoản chi cho từng mục đích và địa chỉ cụ thể)

2. Hỗ trợ các chương trình, các đề án theo kế hoạch hoạt động của quỹ: (Ghi chi tiết theo từng chương trình, đề án, từng mục đích)

3. Chi theo các mục đích huy động đóng góp (nếu có): ghi theo từng mục đích cụ thể.

- Chi lương, BHXH, BHYT, KPCĐ.

 - Chi thường xuyên (tiền điện, wim,…).

4. Chi cho công tác quản lý quỹ (nếu có) .

   Tổng cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173.233.582

  83.401.418

 

256.635.000

 

Kon Tum, ngày 30 tháng 5 năm 2019

HIỆU TRƯỞNG

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.